เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
ผู้ปกครองควรแนะนำให้บุตรหลานเข้าชม
ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนวัดเชตวัน (วัดพระนอน เชียงราย) http://www.phranorn.com
 
เมนูหลัก
 
  หน้าแรกเว็บไซต์
ประวัติวัดพระนอน
พระเณรในวัด
ศาสนพิธี
งานเทศกาลสำคัญ
บทความธรรม
แผนงาน / โครงการ
ผลงาน / กิจกรรม
สนธนาธรรมกับเจ้าอาวาส
ศาสนกิจประจำวัน
ร่วมด้วยช่วยกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานข่าว
ผู้ดูแลระบบ
 
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอัฐมีีบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา

วันออกพรรษา

วันปัณรสี
จาตุทสี
วันอัฏฐมีบูชา
วันพระ
วันโกน
 
วันสำคัญของไทย
วันพ่อแห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ
วันจักรี
วันพืชมงคล
วันตำรวจ
วันกองทัพไทย
วันทหารผ่านศึก
วันครู
วันรัฐธรรมนูญ
วันลอยกระทง
สังเวชนียสถาน
วีดีโอคลิปกรรมฐาน
เพลงธรรมะ
ผลงาน/กิจกรรม
 
เว็บลิงค์ที่สำคัญเชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา
สนง.แม่กองสนามหลวง
รพ.เชียงรายฯ
รพ.โอเวอร์บรุ๊ค
รพ.เกษมราษฏร์ฯ
จัดหางาน จ.เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์ กศน.เชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ประสานงาน HIV
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
สนง.ประกันสังคม
ท่องเที่ยวเชียงราย
 
ข่าวสารทั่วไทย
 

ตานก๋วยสลากภัต

คณะกรรมการและคณะศรัทธาวัดเชตวัน (พระนอน) ขอเชิญพ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ลูกหลานเหลน ทุกคน ร่วมทำบุญสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่เชียงรายต่อไป ด้วยร่วมทำบุญตานก๋วยสลากภัตและฟังธรรมอุทิศให้บรรพชนหรือผู้มีพระคุณทั้งหลายในวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๒  ณ วัดเชตวัน (พระนอน) เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ในสมัยพุทธกาล ประเพณีตานก๋วยสลาก คือการทำบุญสลากภัตต์ อันเป็นประเพณีทำบุญของชาวล้านนาที่อาจแตกต่างกันเล็กน้อยในรายละเอียด แต่ละท้องถิ่น แต่มีความหมายและความมุ่งหมายเดียวกัน เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ปรากฏในธรรมบทขุทกนิกาย ว่า “พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระอรหันต์สาวกของพระองค์ คือพระโกณฑธานเถระ เป็นผู้โชคดีในการจับสลากได้ที่ ๑ ซึ่งแม้แต่พุทธองค์ก็สู่ทานไม่ได้ พระสาวกทั้งหลายมีความสงสัยว่าทำไมท่านจึงโชคดีเช่นนั้น พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งมวลว่า โกณฑธานปรารถนาว่าถ้าเลือกอะไรแข่งขันอะไรขอให้ได้ที่ ๑ เสมอ ดังนั้นชาตินี้โกณฑธานจึงเป็นผู้โชคดี

การถวายแบบจับสลากเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหารนั้น วันหนึ่งนางกุมารีได้อุ้มลูก ชายวิ่งหนีนางยักขินีผู้มีเวรต่อกันหลายชาติ แล้วติดตามจะทำร้ายลูกของนาง นางเห็นจวนตัวจะวิ่งหนีไปที่อื่นไม่ได้จึงวิ่งเข้าไปในเชตวัน ไปพึ่งพระพุทธเจ้า ขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม พระองค์ทรงตรัสสอนไม่ให้จองเวรต่อกัน นางทั้งสองเห็นชอบชั่วดี นางยักขินีรับศีล ๕ แล้ว กราบทูลพระพุทธองค์ว่านางไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะรักษาศีลเสียแล้ว ฝ่ายนางกุมารีเห็นดังนั้นจึงอาสาพานางยักขินี     ไปอุปการะ นางยักขินีจึง ตอบแทนอุปากระคุณแก่นางกุมารี โดยพยากรณ์เรื่องอุตุนิยมวิทยา      และการทำนาแก่นางกุมารี และยังได้บอกแก่ประชาชนทั่วไปจนร่ำรวย เพื่อตอบแทนคุณนางยักขินีคนเหล่านั้นจึงพากันเอาเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารการกิน เครื่องใช้มามอบให้นางเป็นอันมากจนเหลือใช้ นางจึงมาทำเป็นสลากภัตต์โดยให้พระสงฆ์ทำการจับสลากอุปโลกนกรรมคือของที่ถวายมีทั้งราคามาก ราคาน้อย พระสงฆ์องค์ใดได้ของมีค่าน้อยก็อย่าเสียใจ ให้ถือว่าเป็นโชคของตน

“การถวายแบบจับสลากของนางยักขินีนี้นับเป็นครั้งแรกแห่งประเพณีทำบุญสลากภัตต์ หรือทานสลากในพระพุทธศาสนา”

 

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม

    อันดีงามให้คงอยู่

๒. สงเคราะห์พระภิกษุสามเณรที่อยู่จำพรรษา

๓.  สงเคราะห์คนยากจนเป็นสังคหทาน

๔.  ซื้อเครื่องนอนเพื่อรับรองอาคันตุกะและ

    คณะทัวร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒      (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ เหนือ)

                   - เป็นวันแต่งดาเครื่องไทยทาน

วันศุกร์ที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒            (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เหนือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. – คณะศรัทธาวัดเชตวัน พุทธบริษัท ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนพร้อมกัน ณ วัดเชตวัน

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร

เวลา ๑๒.๐๐ น. - พุทธบริษัทผู้มาร่วมงาน         รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๒.๓๐ น. - ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

                     - แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

  - อุปโลกนกรรม/ถวายเส้นสลาก      แด่พระภิกษุ สามเณร

  - พระสงฆ์อนุโมทนา/อ่านเส้นสลาก

                     - เป็นเสร็จพิธี

************

 

 

 

 

 

 

 

วามสำคัญ

ประเพณีการทำบุญตานก๋วยสลากของชาวเหนือ นับเป็นประเพณีทำบุญกลางบ้านที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญ ยังเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาจนทุกวันนี้ เป็นประเพณีที่ดีงดงามควรที่จะได้ช่วยรักษาและอนุรักษ์ไว้ เป็นประเพณีที่มีคติธรรมมาจากศาสนาพุทธที่มีแก่นสารที่สำคัญ คือ เป็นการสั่งสอนใจคนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ สอนให้สร้างความดีในชาตินี้เพื่อผลบุญในชาติหน้า สอนให้ลูกหลานมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการตานก๋วยสลาก      และสามารถอุทิศผลานิสงส์นี้ไปเป็นเนื้อนาบุญแก่ผู้ตานก๋วยสลากเองเมื่อถึงแก่กรรมแล้ว พิธีกรรม ในวันก่อนพิธี ๑ วันที่เรียกว่า วันดาสลาก เป็นวันพวกผู้หญิงจะจัดเตรียมสิ่งของปัจจัยเครื่องไทยทานเพื่อบรรจุในก๋วย (ตะกร้าไม้ไผ่) ที่พวกผู้ชายสานเตรียมเอาไว้ ด้านหน้าก๋วยสลากจะมี"เส้นสลาก" หรือข้อความจารึกชื่อผู้ถวาย พร้อมระบุด้วยว่า เพื่ออะไร สำหรับผู้ใด

ในวันตานสลาก พระภิกษุตามวัดต่างๆ     จะได้รับนิมนต์ให้มาร่วมรับการถวายทาน ชาวบ้านที่เป็นศรัทธาวัดที่ได้นิมนต์ก็จะนำก๋วยสลากด้วย กรรมการวัดมีหน้าที่จัดเตรียมสลากอีกชุดหนึ่งเท่ากับจำนวนก๋วยสลากที่ชาวบ้านจะถวาย เมื่อถึงเวลาก็นิมนต์พระสงฆ์ที่มาร่วมพิธีทุกรูปจับสลาก เมื่อแต่ละรูปได้เบอร์ใดก็จะออกเดินค้นหาต้นสลากที่วางไว้ เมื่อพบแล้วชาวบ้านก็จะถวายทานต้นสลาก หรือบางทีพระสงฆ์ก็อ่านชื่อศรัทธาตามเส้นสลาก เพื่อเรียกให้ศรัทธานำเอาก๋วยสลากไปถวาย พระสงฆ์จะให้พรเป็นอันเสร็จพิธี

การตานก๋วยสลากภัตต์

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนามิให้เสื่อมสูญและเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทำบุญ  ถวายสังฆทาน ซึ่งถือว่าเป็นทานที่มีอานิสงส์มาก

 

 

 

 

ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2009 เวลา 09:43:18

 

 
วัดเชตวัน(วัดพระนอน เชียงราย)
58 /12 บ้านหนองบัว ต.เีวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร 053-714087, 089-9561746 Email phranorn@hotmail.com
Copyright © 2009-2010 www.phranorn.com. All Rights Reserved.
:: Design by Chiangrai Enter Soft ::